Privacy Policy

Op basis van deze privacyverklaring informeer ik je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Jolanda Verburgt – Talent, Leiderschap en Organisatieontwikkeling. Deze privacyverklaring is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2016 in werking is getreden en per 25 mei 2018 van toepassing is.

Doeleinden van verwerking:

Ik ga zorgvuldig, transparant en veilig om met jouw persoonsgegevens. Indien je het contactformulier invult via de website www.jolandaverburgt.nl of je schrijft je direct of via jouw werkgever in voor een van de leer- en ontwikkelactiviteiten dan worden jouw gegevens door mij verwerkt.

Jouw persoonsgegevens worden ten behoeve van de volgende zaken verwerkt:

 • het maken van offertes en bevestigingen van deelname;
 • alle activiteiten die middels een overeenkomst worden afgesloten. (bijv: trainingen, coaching, workshops, programma’s, masterclasses, lezingen, procesbegeleiding, organisatie advies, interim opdrachten);
 • maken en wijzigen van (bel)afspraken;
 • deelname aan online vergaderingen, online netwerken of andere online groepen;
 • sturen van nieuwsbrieven, downloadmateriaal, uitnodigingen;
 • voor de uitvoering en resultaatverwerking van de SpectrumEnergiemeting®. Een product van licentieverstrekker Couleur Locale;
 • uitvoering geven aan een opdracht met een opdrachtgever waar jij bij betrokken bent;
 • administratieve doeleinden, zoals financiële boekhouding en afdracht belastingen.

Grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn:

 • Jouw expliciete toestemming;
 • Het invullen van de contactformulieren en verzoeken tot downloads. Hiermee geef je toestemming om maandelijks mijn nieuwsbrief te ontvangen en mijn tussentijdse contactmails voor marketingdoeleinden.
 • Uitvoering van een overeengekomen opdracht (overeenkomst), dan wel het maken van een offerte daartoe; deze opdracht of offerte kan ook via jouw werkgever tot stand gekomen zijn;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals afdracht van belastingen en/of financiële administratie.

De gegevens die ik direct van jou of indirect ontvang en verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie/werkgever
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Aanbevelingen en reviews
 • Geslacht
 • Gevolgde trainingen/trajecten/gedownload materiaal e.d.

Bewaartermijnen

Zolang je mijn informatie op prijs stelt en daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, worden deze gegevens opgeslagen en bewaard. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die gebruikt worden in onze offertes, bevestigingen, nieuwsbriefbestand en andere (digitale) correspondentie.

Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie en belastingafdrachten bewaar ik conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar).
Zie voor het verwijderen/aanpassen van je persoonsgegevens uit ons systeem “ Jouw rechten”.

Cookies & IP adres

Ik maak geen gebruik van google analytics. er worden geen cookies geplaatst. En worden geen analyses gemaakt van jouw bezoekgedrag.

Verstrekking aan derden en/of buiten de EEA

Jouw gegevens worden niet doorverkocht aan derden. Het komt echter wel voor dat we gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van www.jolandaverburgt.nl. Wees je er dus van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

Jouw gegevens worden niet doorverkocht aan of gedeeld met derden, behoudens indien noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten, wettelijke verlichtingen zoals financiële administratie en afdrachten van belastingen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt buiten de EEA.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om, na een schriftelijk verzoek per e-mail naar mail@jolandaverburgt.nl om jouw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. Je kunt mij vragen om de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel je bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij; je ontvangt z.s.m. een reactie op jouw verzoek. Je kunt voorts jouw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen aan mail@jolandaverburgt.nl.

Ik kan je om een legitimatie vragen alvorens er gehoor wordt gegeven aan je verzoek tot uitoefening van je rechten.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan wil ik je vragen om direct contact met mij op te nemen via mail@jolandaverburgt.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag.

Beveiliging

De gegevens die je invult op www.jolandaverburgt.nl zijn beveiligd middels de techniek SSL om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens

Heb je vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via:

Jolanda Verburgt – Talent, Leiderschap en Organisatieontwikkeling
Schansbaan 135
2728 GH Zoetermeer
mail@jolandaverburgt.nl
www.jolandaverburgt.nl

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juli 2019.