Training

Hoe ziet het programma eruit?

Module 1

Je maakt kennis met de verschillende basisbegrippen rondom Creatief Denken en onderzoekt jouw drijfveren en ontwikkeldoelen voor dit programma.
Metacognitie is een belangrijk onderdeel van dit programma. We kijken hoe we impulsen kunnen geven aan belangrijke breingebieden die betrokken zijn bij het creatieve leerproces.
Aan de hand van concrete oefeningen werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijke creatieve mindset.


Module 2

We behandelen de basisvaardigheden van Creatief Denken. Dit doen we a.h.v. concrete oefeningen met werkvormen en materialen, die je meteen zelf in de praktijk kunt toepassen. We onderzoeken ‘The Box’, het basismodel van het Creatieve Proces en doorlopen de verschillende fases van dit proces. 


Module 3

Tijdens deze middag gaan we verdiepen in de basisvoorwaarden van creatief denken. Hoe creëer je een rijke, stimulerende leeromgeving, waar ruimte is voor een onderzoekende grondhouding en een ‘Playful, Curious Mind’? Je ontwerpt een uitvoerbare vakoverstijgende opdracht, waarbij je de geleerde creatieve denktechnieken implementeert. Het gaat om Creatief denken én handelen.


Module 4

In deze slotmodule deel je je ervaringen en opbrengsten met de groep. We reflecteren gezamenlijk op onze ontwikkeldoelen. Hoe kan de opgedane kennis jouw onderwijs in de toekomst verrijken? Wat heb je nodig om de nieuwe Creatieve mindset en denkvaardigheden te borgen? Cocreatie, kennis delen en elkaar inspireren is een belangrijk onderdeel van dit programma.